Royal-Dogeducation-logo-m-ram

Hunddagisutbildning

DAGISUTBILDNING STEG ETT

För dig som planerar att öppna eller arbeta på hunddagis eller pensionat erbjuder Royal Dog education en gedigen hunddagisutbildning i Göteborg som gör det möjligt för dig att känna dig trygg i din roll som hunddagis-/pensionatsföreståndare.

Varför välja vår hunddagisutbildning?
Det finns många aktörer på marknaden som erbjuder hunddagisutbildning och det finns inte någon myndighet som granskar utbildningsanordnarna. Därför är det viktigt att noga undersöka hur den specifika kursen är upplagd. Omfattar den jordbruksverkets krav? Hur många timmar/dagar omfattar den? Vilken kompetens har lärare och föreläsare? Finns föreläsare med specialistkompetens? Finns möjlighet till praktik om min länsstyrelse kräver så? Vilken erfarenhet besitter utbildningsanordnaren/lärarna av praktisk verksamhet på dagis eller pensionat?
Vår utbildning uppfyller Jordbruksverkets kriterier för att öppna/bedriva hunddagis/pensionat. Då vi själva driver hunddagis på tre lägen, kan vi erbjuda dig praktik på våra egna dagis och anpassa praktiken så att den ger dig de erfarenheter du behöver samt med grund i den utbildning du går – det är viktigt att du får vara delaktig i det praktiska arbetet som vi läser om i teorin på utbildningen. Då kraven på praktik skiljer sig mellan olika orters länsstyrelse, råder vi dig att kontakta din länsstyrelse för vidare information.

Hos oss får du en gedigen utbildning som verkligen ska ge dig färdighet att starta/arbeta på hunddagis/pensionat. Vi har själva drivit upp Göteborgs största hunddagis och har en massa kunskap och erfarenheter att dela med oss av.

Utbildningens mål är b la att bidra med kunskap om:
-Dagisrutiner
Vad ska man tänka på då man driver eller arbetar på hunddagis eller pensionat? Öppning, stängning, promenader, vila, aktivitet, mat, inskolning, kontrakt. Hur skapar du en lugn och trygg dagismiljö? Ska hundarna sitta enskilt eller i grupp? Hur sätter du i hop hundarna i flock? Hur skapar du säkra hundpromenader? Hur arbetar du med hunden individuellt för att den ska må bra? Hur tar du hand om en skadad hund?
-Hundens språk och behov
Vi lägger även fokus på hundens språk och signaler så att du kan avläsa hunden och tolka den korrekt, hundens beteende (etologi) så att du kan förstå den med grund i dess behov, hundens stress, passivitet, aktivering, berikning och friskvård. Grundläggande omvårdnad samt vardagslydnad ingår likaväl som bakgrunden till eventuella problembeteenden samt tips på hur du kan lösa dem i samråd med ägaren.
-Starta eget
Vad ska man tänka på? Hur du blir ett lönsamt företag, vilka lagar och regler gäller? Budget, antällningsfrågor, försäkringar m m.

Innehåll
Hunddagisteori
Starta eget intro
Etologi
Stress, aktivering, berikning
Problemhundar och problemhundsägare
Vardagslydnad
Friskvård, massage
Raskunskap
Hundens hälsa
Hundens språk och beteende
Smittspridning
Djurskyddslagen
Kundhantering
Praktik på vårt hunddagis

Upplägg
Föreläsningar, workshops, hemarbeten, videos, litteratur samt grupparbeten. (Vi erbjuder nu även utbildningen på distans – se nedan!)
Utbildningen omfattar 12 dagar. Självstudier mellan träffarna krävs.
Pris 9900 kr exkl moms. Litteraturen ingår ej.
Vid anmälan betalar du 20 % av kostnaden i anmälningsavgift och en månad innan kursstart resterande avgift. (Anmälningsavgiften återbetalas ej om du väljer att inte starta utbildningen)
Det finns även möjlighet att delbetala kursen – kontakta oss för mer information.
Observera att anmälan är bindande och att om du avslutar dina studier så är du fortfarande betalningsskyldig för hela kursen.
Lärare: Jeanette Trotta, Helena Eriksson, Frida Olsson, Linn Karrin, Suzan Lilja Taraz.
Plats Göteborgs hundarena, Åskvädersgatan 1 samt Hildebrandsgatan 3, 418 34 Göteborg.
 För mer information kontakta Jeanette Trotta på info@hundicentrum.se
Start Oktober hösten 2015 den 16/10-18/10, därefter träffas vi den 22/1-23/1-16, 11/3-13/3, 2/4-3/4, 22/4-24/4 samt examination den 28/5.
Start Februari våren 2017 den 3/2-5/2, därefter träffas vi den 3/3-5/3, 31/3-2/4, 12-14/5 samt examination den 18/6.

DAGISUTBILDNING PÅ DISTANS
Vi har löpande antagning. Utbildningen är uppdelad i fyra block och då du är färdig med ett block samt lämnat in uppgifter går du vidare till nästa block. Normalt sett tar utbildningen ca 4 månader, men du bestämmer din egen studietakt.
Utbildningen är helt på distans.
Det ingår även praktik. Du kan praktisera hos oss eller ordna med praktikplats på din egen ort.
Kursen innehåller samma moment som vår ordinarie hunddagisutbildning – se ovan!
Har du frågor så kontakta info@hundicentrum.se
Kostnad 5600 kr ex moms (litteraturen ingår ej!).
Observera att anmälan är bindande och att om du avslutar dina studier så är du fortfarande betalningsskyldig för hela utbildningen

DAGISUTBILDNING STEG TVÅ
I vår första delkurs samt i vår distanskurs får du väsentliga grunder och teoretisk kunskap inför öppnandet och driften av ett eget hunddagis/pensionat. I hunddagisutbildningens andra del får du möjlighet att omsätta teori i praktik under en längre period för att känna dig riktigt säker och trygg i din roll som hunddagisföreståndare. Denna påbyggnadsutbildning vänder sig främst till dig som genomgått hundagisutbildningen steg 1 med godkänt resultat och vill öppna ett eget ”Hund-i-Centrum-dagis”, men även till dig som vill få en mer solid grund att stå på inför öppnandet av en egen verksamhet.
Utbildningen omfattar tre månaders handledarledd praktik på ett av våra dagis (ca 300 h). Du får vara med i verksamheten och lära dig allt om driften av ett hunddagis. Du har kontinuerliga samtal och uppföljningar med din egen handledare och arbetar tillsammans med personalen på dagis. På detta vis kommer du att få erfarenhet av allt som du behöver kunna för att driva ett dagis: allt från det praktiska arbetet på dagis till kundkontakt och administrativt arbete. Du kommer exempelvis att vara delaktig i inskolningar, att fundera kring och bilda hundgrupper, att genomföra stressanalys och hantera stress på dagis, att jobba med hundträning och aktivering, att gå på säker promenad med hundar i grupp, vara med på kundmöten, delta i annat administrativt arbete mm.
Utbildningen kan läsas på heltid (under tre månaders sammanhängande tid) alternativt deltid (under en längre tidsperiod).
Kursstart: inga fasta startdatum, löpande antagning gäller
Pris: 10500 kr ex moms
Observera att anmälan är bindande och att om du avslutar dina studier så är du fortfarande betalningsskyldig för hela utbildningen
Välkommen!