Royal-Dogeducation-logo-m-ram

Beteendekonsult

Beteendekonsult för hund (Hundpsykolog)
Vi har med vår Beteendekonsult för hund skapat en unik utbildning med för hundsverige kända föreläsare såsom: Rasmus Andersson, Eva Bertilsson, Curt Blixt, Anders Hallgren, Per Jensen, Kerstin Malm och Irene Westerholm.

Utbildningens syfte är att ge dig som redan är allmäninstruktör en gedigen grund för att jobba med hundars beteenden och psykologi på en djupare nivå. Som beteendekonsult för hund arbetar du med att hjälpa hund och ägare att komma till rätta med beteenden som upplevs som problematiska ur olika perspektiv.

För att bli en riktigt bra beteendekonsult behöver du jobba med hunden och människan som helhet och kunna lägga upp träningsplaner samt träna praktiskt med fokus på orsaker bakom upplevda problem. Det krävs alltså att man går djupare än att endast behandla symptom och i stället fokuserar på verkliga orsaker bakom beteenden för att kunna nå en lösning.

Du får under utbildningens gång verktyg att ställa diagnos på problem och lägga upp en individanpassad träningsplan som passar hund och ägare. Inget fall är det andra likt och därför är det viktigt att få så många olika perspektiv presenterade som möjligt.
På vår utbildning har vi därför ett flertal lärare och föreläsare med specialistkompetens – allt för att kunna erbjuda dig både en bredd och ett djup i din kunskap gällande hundens beteenden. Du kan läsa mer om våra lärare här!

Utbildningen omfattar föreläsningar och seminarier, grupparbeten, praktisk hundträning samt en beteendeutredning från början till slut. Mellan kurstillfällena läser eleven kurslitteraturen samt arbetar teoretiskt och praktiskt med uppgifter och projekthund.
Efter utbildningen har man möjlighet att certifiera sig genom teoretiskt och praktiskt prov. För att bli godkänd/diplomerad måste alla grupparbeten och individuella arbeten, hemuppgifter, och beteendeutredning av projekthund vara klara och man måste bli godkänd på både sitt teoretiska och praktiska prov.

Utbildningen innehåller:
-Fördjupad etologi
-Inlärningsmodeller och psykologi
-Problembeteenden
-Beteendeutredning
- Människan i relationen: psykologi och kommunikatioin
-Intervjuteknik
-Källkritik
-Träningsideologier
-Stress
-Ångest & chock
-Rädsla
-Aggression
-Fördjupad raskunskap
-Hundens behov
-Aktivering och berikning
-Hundens fysik
-Hundens sjukdomar
-Hundens mentalitet, utveckling, arv och miljö
-Träningsupplägg
-Träna problembeteenden: teori och praktiketeendekonsult för hund

November 2016 – Oktober 2017
Prel. Datum/tider:
1:a träffen 12-13/11
2:a träffen 9-11/12
3:e träffen 21-22/1
4:e träffen  25-26/2
5:e träffen 10-12/3
6:e träffen 28-30/4
7:e träffen 19-21/5
8:e träffen 9-11/6
9:e träffen 25-27/8
10:e träffen 6-8/10
Lärare: Rasmus Andersson, Eva Bertilsson, Curt Blixt, Helena Ericsson, Anders Hallgren, Per Jensen, Kerstin Malm, Jenny Marek, Irene Westerholm, och Jeanette Trotta. 
Förkunskap: Instruktör
Kostnad: 26.995:- inkl. moms
Utbildningen betalas antingen i en inbetalning eller per avbetalning enligt nedan:
1 inbetalning 26.995kr
2 inbetalningar 13.995krx2
4 inbetalningar 7.195krx4
Certifieringsavgift på 1500kr tillkommer.
Utbildningen kommer att hållas på Göteborgs Hundarena, Åskvädersgatan 1 GÖTEBORG.
För frågor angående utbildningen kontakta Marina Johansson på info@royaldogeducation eller 0703-738388.
Anmälan till våra yrkesutbildningar är bindande och om du väljer att avsluta dina studier i förtid, är du fortfarande betalningsskyldig för hela utbildningen.
Varmt välkomna!

November 2015 – September 2016
Datum/tider:
1:a träffen 27-29/11
2:a träffen 11-13/12
3:e träffen 22-24/1
4:e träffen 20-21/2
5:e träffen 18-20/3
6:e träffen 15-17/4
7:e träffen 20-22/5
8:e träffen 17-19/6
9:e träffen 19-21/8
10:e träffen 30/9-2/10
Lärare: Rasmus Andersson, Eva Bertilsson, Curt Blixt, Helena Ericsson, Anders Hallgren, Per Jensen, Kerstin Malm, Jenny Marek, Irene Westerholm, och Jeanette Trotta. 
Förkunskap: Instruktör
Kostnad: 26.995:- inkl. moms
Utbildningen betalas antingen i en inbetalning eller per avbetalning enligt nedan:
1 inbetalning 26.995kr
2 inbetalningar 13.995krx2
4 inbetalningar 7.195krx4
Certifieringsavgift på 1500kr tillkommer.
Utbildningen kommer att hållas på Göteborgs Hundarena, Åskvädersgatan 1 GÖTEBORG.
För frågor angående utbildningen kontakta Marina Johansson på info@royaldogeducation eller 0703-738388.
Anmälan till våra yrkesutbildningar är bindande och om du väljer att avsluta dina studier i förtid, är du fortfarande betalningsskyldig för hela utbildningen.
Varmt välkomna!
Fullbokad!