Royal-Dogeducation-logo-m-ram

Agilityinstruktör

Vi håller bra kvalité på våra utbildningar och har välutbildade lärare med bra utbildningar, stor hundvana och bred kompetens. Våra lärare tränar och tävlar agility på hög nivå och håller sig ständigt uppdaterade på nya rön inom agilitysporten. Våra utbildningar är väl genomtänkta och syftar till att ge en bra och grundlig utbildning för den som vill arbeta som agilityinstruktör. Utbildningen sker genom föreläsningar, videos, gruppdiskussioner och mycket praktisk träning. 
För dig som vill bli diplomerad agilityinstruktör krävs det att du är utbildad allmänlydnadsinstruktör sedan tidigare. Utbildningen innehåller även projektarbeten som ska redovisas skriftligt och Block 1 avslutas med ett skriftligt prov där du måste bli godkänd för att bli diplomerad. Hos oss kan man välja att gå instrukörsutbildningen i tre nivåer:

Block 1: 
Fokuserar på att man ska kunna hålla enkla agilitykurser som är inriktade på grunderna som behövs för att kunna utöva agility.

Block 2: 
Efter Block 2 bör man kunna hålla fortsättningskurser i agility, som är mer inriktade på handling och mot tävling.

Block 3: 
När man har gått Block 3 bör man ha fått större förståelse för de olika handlingsvalen och vet hur man kan jobba för att bygga en bra hoppteknik på hundarna