Royal-Dogeducation-logo-m-ram

Sofie Carlson

Om Sofie
Sofie Carlson är Leg. Fysioterapeut och har en master i hund- och hästfysioterapi från Univeristy of Liverpool. Sofie är i grunden utbildad fysioterapeut på Lunds Universitet där jag tog min examen 2016. Jobbade därefter som Leg. Fysioterapeut för människor och började samma år även jobba som fysioterapeut för häst i Skåne i eget företag SC Hästfysioterapi. 2018 påbörjade hon sin masterutbildning inom Veterinary Pysiotherapy på University of Liverpool. Under utbildningen sökte Sofie praktik på rehabavdelningen på Evidensia Malmö Djursjukhus vilket resulterade i ett fast jobb där.
I dagsläget delar Sofie alltså sin arbetstid mellan hund och häst och jobbar med människor genom att träffa, rådgöra och föreläsa djurägare i olika ämnen inom fysioterapin. På hemmaplan går livet också ut på att vara med hennes fyrbenta pälsklingar i form av häst, hundar och katter.

Som Leg. Fysioterapeut inom djurens hälso- och sjukvård krävs det att tillsammans med övriga team-medlemmar och djurägare kartlägga och/eller förebygga eventuella problem och dess orsaker. Inom veterinärmedicin blir utmaningen även att tolka de signaler som individen ger utifrån beteende och kroppspråk! Det bästa med just fysioterapin är att rehabiliteringen går ut på att hitta och utveckla varje individs fysiska och mentala resurser och nyttja dessa för att styrka och/eller kompensera ev. problem/svagheter. Rehabiliteringen skapar därav funktionella och optimala rörelsemönster utifrån varje individs förutsättningar. Högst på priolistan är självklart alltid att lindra/bota smärta! På det sättet bidrar fysioterapin att förebygga oönskade beteenden grundade på fysiska orsaker.

 

EN DEL AV GÖTEBORGS HUNDKONCERN