banner_rde

LÄRARE / FÖRELÄSARE

Anna Lindquist

Jag heter Anna Lindquist och är lärare på Allmänlydnadinstruktör - distans och Intensivutbildning. När jag inte jobbar som beteendeutredare, föreläsare och instruktör på Kungliga hundar studerar jag till gymnasielärare på Göteborgs universitet. 
Att undervisa/coacha och att själv vidareutbilda mig är någonting jag tycker är väldigt roligt. Att kombinera det med mitt stora intresse för hundar och hundträning är förstås en ynnest. 
Jag har själv en schäfer och en holländsk herdehund. Vi tränar och tävlar i dels bruks: spår och freestyle, men jag är intresserad av många typer av hundsporter. 
 
Utbildningar 

Beteendekonsult - Royal Dog Education
Fördjupad etologi
Inlärningsmodeller och psykologi
Problembeteenden
Beteendeutredning
 Människan i relationen: psykologi och kommunikatioin
Intervjuteknik
Källkritik
Träningsideologier
Stress
Ångest & chock
Rädsla
Aggression
Fördjupad raskunskap
Hundens behov
Aktivering och berikning
Hundens fysik
Hundens sjukdomar
Hundens mentalitet, utveckling, arv och miljö
Träningsupplägg
Träna problembeteenden: teori och praktiketeendekonsult för hund

Draghundsinstruktör - Hundsteg
Träningsformer
Hundens fysik
Utrustning och hjälpmedel
Metodik, övnignar och träning
Tävlingsformer
Sporterns historia
Raskunskap
Användningsområden
Felsökning
Kursverksamhet och planering
 
Hundinstruktör - Hundsteg

Inlärning. Pedagogik. Kommunikation
Metodik 1 -3
Belöning och störningstrappor
Koppel & inkallning
Vardagsproblem
Klicker 1 –Inlärningsprinciper
Pavoliansk & klassisk inlärning
Kommandon, stimuli, respons
Styrd & fri operant inlärning
Latens tid, kriteriemål, träningslogg, träningsplaner
Motivation, stress och arousal
Stress och aktivering
Stresssymptom, hantering, orsak & verkan.
Modell för hundens vardag
Berikning, motivationsklocka
Aktivering/sysselsättning
Etologi
Aggression
Arvet från vargen
Jaktkoden
Flockkonstruktion
Valpen
Utveckling och metodik
Friskvård
Hälsovård & sjukdomar
Akuta situationer
Hundens mat, matglada och matvägrande hundar
Raskunskap
Jaktkoden
Hunddjurens historia – DNA 
Olika rasers behov
Att hålla kurs
Kursplanering
Framförande
Individens & gruppens psykologi
Anpassad inlärning
Hunden i samhället
Hunden och lagen
L102. Djurskyddslagstiftningen
Smittspridning
Ledarskap, dominans, bestraffningar – innebörd

Personspårinstruktör Aktiv hund 2017 

Övriga utbildningar
Kurspaket i kognitinosvetenskap - Göteborgs universitet
Ämneslärare - Göteborgs universitet
Samt varit lärling, kurser, föreläsningar m.m