banner_rde

LÄRARE / FÖRELÄSARE

Anna Lindquist

Anna Lindquist är lärare på Royal Dog Education. Hon undervisar på Hundinstruktör och är tillsammans med Marja Seidemo en av grundarna och lärarna på Beteendeutredare Online. När hon inte jobbar på Kungliga Hundar läser hon till gymnasielärare på Göteborgs universitet.
Anna har erfarenhet av att coacha hundägare sedan 2009 men började arbeta som hundinstruktör - med kurser och privatkurser -  på Kungliga Hundar år 2016. Sedan hon tagit examen från Royal Dog Educations dåvarande utbildning Beteendekonsult 2017 började hon hålla föreläsningar, kurser, privatkurser mer inriktade på oönskade beteenden, beteendeproblem samt höll beteendeutredningar. För tillfället arbetar hon med Kungliga Hundars beteendeutredningar, clinics och föreläsningar. Tillsammans med Marja Seidemo har hon fillialen Beteendeutredarna som består av en hemsida med bland annat artiklar på ämnet beteendeproblem samt en Facebooksida som fungerar som distributör av information om Anna och Marjas arbete.
Anna har i dagsläget två hundar, en schäfer och en holländsk herdehund. Nosarbete och fysisk träning av olika slag är det bägge hundarna uppskattar mest. Personspår, uppletande och kreativ vardagslydnad är det som det läggs mest tid på. Att arbeta belöningsbaserat med högenergihundar är en stor del av Annas arbete som beteendeutredare och hon får mycket inspiration och lärdomar av sina egna hundar.
Det är viktigt för Anna att förena teori och praktik. En riktigt bra beteendeutredare har stor bredd: är både uppdaterad inom forskning, förmåga att förmedla det på ett lättfattligt vis och är bra på att träna hund. Det senare handlar om att kunna träna många olika typer av hundar, inte bara sin egen personliga favorit, och förstå att alla hundar har olika förutsättningar. Det ger en ödmjukhet och en kreativitet som hjälper mycket när man arbetar som beteendeutredare.  
Det gör också att Anna tycker att att vara lärare på Royal Dog Education är en väldigt rolig kombination av att möta och coacha elever/blivande kollegor, ta del av den senaste forskningen och sammanställa den genom föreläsningar och uppgifter.

Utbildningar 

Beteendekonsult - Royal Dog Education - 2017
Fördjupad etologi
Inlärningsmodeller och psykologi
Problembeteenden
Beteendeutredning
 Människan i relationen: psykologi och kommunikatioin
Intervjuteknik
Källkritik
Träningsideologier
Stress
Ångest & chock
Rädsla
Aggression
Fördjupad raskunskap
Hundens behov
Aktivering och berikning
Hundens fysik
Hundens sjukdomar
Hundens mentalitet, utveckling, arv och miljö
Träningsupplägg
Träna problembeteenden: teori och praktiketeendekonsult för hund

Draghundsinstruktör - Hundsteg 2015
Träningsformer
Hundens fysik
Utrustning och hjälpmedel
Metodik, övnignar och träning
Tävlingsformer
Sporterns historia
Raskunskap
Användningsområden
Felsökning
Kursverksamhet och planering
 
Hundinstruktör - Hundsteg 2015

Inlärning. Pedagogik. Kommunikation
Metodik 1 -3
Belöning och störningstrappor
Koppel & inkallning
Vardagsproblem
Klicker 1 –Inlärningsprinciper
Pavoliansk & klassisk inlärning
Kommandon, stimuli, respons
Styrd & fri operant inlärning
Latens tid, kriteriemål, träningslogg, träningsplaner
Motivation, stress och arousal
Stress och aktivering
Stresssymptom, hantering, orsak & verkan.
Modell för hundens vardag
Berikning, motivationsklocka
Aktivering/sysselsättning
Etologi
Aggression
Arvet från vargen
Jaktkoden
Flockkonstruktion
Valpen
Utveckling och metodik
Friskvård
Hälsovård & sjukdomar
Akuta situationer
Hundens mat, matglada och matvägrande hundar
Raskunskap
Jaktkoden
Hunddjurens historia – DNA 
Olika rasers behov
Att hålla kurs
Kursplanering
Framförande
Individens & gruppens psykologi
Anpassad inlärning
Hunden i samhället
Hunden och lagen
L102. Djurskyddslagstiftningen
Smittspridning
Ledarskap, dominans, bestraffningar – innebörd

Personspårinstruktör Aktiv hund 2017 
Regler för tävling (appellklass)
Hur man lägger spår och vad man bör tänka på
Vädrets påverkan
Olika underlag
Upptagsruta
Liggtidens påverkan
Försvåringar och förenklingar
Hantering av lina
Markering av föremål i spåret
Kursplanering
Vanliga frågor och problem på kurs 

Övriga utbildningar
Kurspaket i kognitinosvetenskap - Göteborgs universitet
Ämneslärare - Göteborgs universitet
Bredvidgång gällande viltspår hos Helena Lyckoskog/Lyckoskogs hund & jakt 2017
Samt varit lärling, kurser, föreläsningar m.m