Royal-Dogeducation-logo-m-ram

Nyheter

2016 > 09

Hundinstruktör/allmäninstruktör
Utbildningens syfte är att skapa en bra och stadig grund för dej som vill hålla kurser och privatlektioner i valp, allmänlydnad, och aktivering. Utbildningen ger dej även behörighet att starta hunddagis och hundpensionat. För att få gå våra påbyggnadsutbildningar krävs det att du har allmänlydnadsinstruktör i grunden.
Vi håller mycket bra kvalité på våra utbildningar och har välutbildade lärare med bra utbildningar, stor hundvana och bred kompetens. Våra utbildningar är väl genomtänkta och syftar till att ge en bra och gedigen utbildning för den som vill arbeta som hundinstruktör. Läs mer om våra lärare här!
Utbildningen sker genom föreläsningar, videos, gruppdiskussioner, grupparbeten- och enskilt arbete som ska redovisas skriftligt och muntligt, praktisk träning, projektarbete och projektkurser. Förutom lärarledda lektioner kommer ni att få jobba med hemarbeten och projekthundar mellan lektionstillfällena.
Efter utbildningen har man möjlighet att certifiera sig genom praktiskt och teoretiskt prov. För att bli godkänd/diplomerad måste alla projektarbeten, hemuppgifter, projektkurser vara klara och man måste bli godkänd på både sitt teoretiska och praktiska prov.

Utbildningen innehåller:
-Etologi
-Inlärningspsykologi
-Klickerhelg
-Belöningssystem
-Hundens utvecklingsstadier
-Hundens behov och skötsel
-Hunden och lagen
-Raskunskap
-Aktivering
-Stress
-Passivitet
-Kursplanering
-Kommunikation /Pedagogik
-Personlig utveckling
-Starta eget 

Hösten 2016
Datum/tider
1:a träffen: 21-23 Oktober
2:a träffen: 26-27 November
3:e träffen: 17-18 December
4:e träffen 28-29 Januari
5:e träffen 10-12 Februari
6:e träffen: 18-19 Mars
7:e träffen: 22-23 April
8:e träffen: 12-13 Maj
9:e träffen: 3-4 Juni
10:e träffen: 24-25 Augusti (certifiering)
Lärare/föreläsare: Emelie Merenius, Frida Olsson, Linn Jansson,  Helena Eriksson och Suzan Lilja Tiras
Kostnad: 23.995:- inkl. moms

Läs hela inlägget »

Senaste nyheter

EN DEL AV GÖTEBORGS HUNDKONCERN