Royal-Dogeducation-logo-m-ram

Nyheter

2016 > 07

Beteendekonsult för hund (Hundpsykolog)
Vi har med vår Beteendekonsult för hund skapat en unik utbildning med för hundsverige kända föreläsare såsom: Rasmus Andersson, Eva Bertilsson, Curt Blixt, Anders Hallgren, Per Jensen, Kerstin Malm och Irene Westerholm.
Utbildningens syfte är att ge dig som redan är allmäninstruktör en gedigen grund för att jobba med hundars beteenden och psykologi på en djupare nivå. Som beteendekonsult för hund arbetar du med att hjälpa hund och ägare att komma till rätta med beteenden som upplevs som problematiska ur olika perspektiv.
För att bli en riktigt bra beteendekonsult behöver du jobba med hunden och människan som helhet och kunna lägga upp träningsplaner samt träna praktiskt med fokus på orsaker bakom upplevda problem. Det krävs alltså att man går djupare än att endast behandla symptom och i stället fokuserar på verkliga orsaker bakom beteenden för att kunna nå en lösning.
Du får under utbildningens gång verktyg att ställa diagnos på problem och lägga upp en individanpassad träningsplan som passar hund och ägare. Inget fall är det andra likt och därför är det viktigt att få så många olika perspektiv presenterade som möjligt.
På vår utbildning har vi därför ett flertal lärare och föreläsare med specialistkompetens – allt för att kunna erbjuda dig både en bredd och ett djup i din kunskap gällande hundens beteenden. Du kan läsa mer om våra lärare här!

Utbildningen omfattar föreläsningar och seminarier, grupparbeten, praktisk hundträning samt en beteendeutredning från början till slut. Mellan kurstillfällena läser eleven kurslitteraturen samt arbetar teoretiskt och praktiskt med uppgifter och projekthund.
Efter utbildningen har man möjlighet att certifiera sig genom teoretiskt och praktiskt prov. För att bli godkänd/diplomerad måste alla grupparbeten och individuella arbeten, hemuppgifter, och beteendeutredning av projekthund vara klara och man måste bli godkänd på både sitt teoretiska och praktiska prov.

Utbildningen innehåller:
-Fördjupad etologi
-Inlärningsmodeller och psykologi
-Problembeteenden
-Beteendeutredning
- Människan i relationen: psykologi och kommunikatioin
-Intervjuteknik
-Källkritik
-Träningsideologier
-Stress
-Ångest & chock
-Rädsla
-Aggression
-Fördjupad raskunskap
-Hundens behov
-Aktivering och berikning
-Hundens fysik
-Hundens sjukdomar
-Hundens mentalitet, utveckling, arv och miljö
-Träningsupplägg
-Träna problembeteenden: teori och praktiketeendekonsult för hund

Aktuella starter
November 2016 – Oktober 2017
Datum/tider:
1:a träffen 12-13/11
2:a träffen 9-11/12
3:e träffen 20-22/1
4:e träffen  25-26/2
5:e träffen 10-12/3
6:e träffen 28-30/4
7:e träffen 19-21/5
8:e träffen 9-11/6
9:e träffen 25-27/8
10:e träffen 6-8/10
Lärare: Rasmus Andersson, Eva Bertilsson, Curt Blixt, Helena Ericsson, Anders Hallgren, Kerstin Malm, Jenny Marek, Irene Westerholm, och Jeanette Trotta. 
Förkunskap: Instruktör
Certifieringsavgift på 1500kr tillkommer.
Utbildningen kommer att hållas på Göteborgs Hundarena, Åskvädersgatan 1 GÖTEBORG.

Läs hela inlägget »

DAGISUTBILDNING STEG ETT
För dig som planerar att öppna eller arbeta på hunddagis eller pensionat erbjuder Royal Dog education en gedigen hunddagisutbildning i Göteborg som gör det möjligt för dig att känna dig trygg i din roll som hunddagis-/pensionatsföreståndare.

Varför välja vår hunddagisutbildning?
Det finns många aktörer på marknaden som erbjuder hunddagisutbildning och det finns inte någon myndighet som granskar utbildningsanordnarna. Därför är det viktigt att noga undersöka hur den specifika kursen är upplagd. Omfattar den jordbruksverkets krav? Hur många timmar/dagar omfattar den? Vilken kompetens har lärare och föreläsare? Finns föreläsare med specialistkompetens? Finns möjlighet till praktik om min länsstyrelse kräver så? Vilken erfarenhet besitter utbildningsanordnaren/lärarna av praktisk verksamhet på dagis eller pensionat?
Vår utbildning uppfyller Jordbruksverkets kriterier för att öppna/bedriva hunddagis/pensionat. Då vi själva driver hunddagis på tre lägen, kan vi erbjuda dig praktik på våra egna dagis och anpassa praktiken så att den ger dig de erfarenheter du behöver samt med grund i den utbildning du går – det är viktigt att du får vara delaktig i det praktiska arbetet som vi läser om i teorin på utbildningen. Då kraven på praktik skiljer sig mellan olika orters länsstyrelse, råder vi dig att kontakta din länsstyrelse för vidare information.
Hos oss får du en gedigen utbildning som verkligen ska ge dig färdighet att starta/arbeta på hunddagis/pensionat. Vi har själva drivit upp Göteborgs största hunddagis och har en massa kunskap och erfarenheter att dela med oss av.

Utbildningens mål är b la att bidra med kunskap om:
-Dagisrutiner
Vad ska man tänka på då man driver eller arbetar på hunddagis eller pensionat? Öppning, stängning, promenader, vila, aktivitet, mat, inskolning, kontrakt. Hur skapar du en lugn och trygg dagismiljö? Ska hundarna sitta enskilt eller i grupp? Hur sätter du i hop hundarna i flock? Hur skapar du säkra hundpromenader? Hur arbetar du med hunden individuellt för att den ska må bra? Hur tar du hand om en skadad hund?
-Hundens språk och behov
Vi lägger även fokus på hundens språk och signaler så att du kan avläsa hunden och tolka den korrekt, hundens beteende (etologi) så att du kan förstå den med grund i dess behov, hundens stress, passivitet, aktivering, berikning och friskvård. Grundläggande omvårdnad samt vardagslydnad ingår likaväl som bakgrunden till eventuella problembeteenden samt tips på hur du kan lösa dem i samråd med ägaren.
-Starta eget
Vad ska man tänka på? Hur du blir ett lönsamt företag, vilka lagar och regler gäller? Budget, antällningsfrågor, försäkringar m m.
Innehåll
Hunddagisteori
Starta eget intro
Etologi
Stress, aktivering, berikning
Problemhundar och problemhundsägare
Vardagslydnad
Friskvård, massage
Raskunskap
Hundens hälsa
Hundens språk och beteende
Smittspridning
Djurskyddslagen
Kundhantering
Praktik på vårt hunddagis
Upplägg
Föreläsningar, workshops, hemarbeten, videos, litteratur samt grupparbeten. (Vi erbjuder nu även utbildningen på distans – se nedan!)
Utbildningen omfattar 12 dagar. Självstudier mellan träffarna krävs.

Aktuella utbildningar!
Våren 2017
Datum/tider
1:a träffen: 3-5 Februari
2:a träffen: 3-5 Mars
3:e träffen: 31 Mars -2 April
4:e träffen 12-14 Maj
Examination den 17 Juni

Lärare/föreläsare: Jeanette Trotta, Helena Eriksson, Frida Olsson, Suzan Lilja Taraz, Linn Karrin.
Plats: Göteborgs hundarena, Åskvädersgatan 1 samt Hund i Centrum Hildebrandsgatan 3 i Göteborg
Kostnad: 12375 kr inkl. moms

Läs hela inlägget »

Vi håller bra kvalité på våra utbildningar och har välutbildade lärare med bra utbildningar, stor hundvana och bred kompetens. Våra utbildningar är väl genomtänkta och syftar till att ge en bra och grundlig utbildning för den som vill arbeta som lydnadsinstruktör. Utbildningen sker genom föreläsningar, videos, gruppdiskussioner och mycket praktisk träning. 
För dig som vill bli diplomerad lydnadsinstruktör krävs det att du är utbildad allmänlydnadsinstruktör sedan tidigare. För att bli diplomerad lydnadstränare krävs ingen instruktörsutbildning i grunden men då bör man ha erfarenhet av att träna hund aktivt för att tillgodogöra sig utbildningen.
Utbildningen innehåller även projektarbeten som ska redovisas skriftligt och Block 1 avslutas med ett skriftligt prov där du måste bli godkänd för att bli diplomerad. 
Lärare: Emelie Merenius och Eva-Marie Wergård
Utbildningen hålls på Göteborgs Hundarena www.goteborgshundarena.se.

Aktuella utbildningar:

Block 1 med start 14/1
- Grundfärdigheter 14/1 kl 9-16.00
- Belöningsutveckling 15/1 kl 9-16.00
- Momentlära 19/1 och 9/2 kl 9-16.00
- Fotgående 24/2 och 3/3 kl 9-16.00

Block 2
- Fjärrdirigering 24/3 kl 9-16.00
- Tävlingspsykologi 25/3 kl 9-16.00
- Apporteringsmoment 7/4 kl 9-16.00

Block 3 med start 1/9
- Dirigeringsmoment 1/9 kl 9-16.00
- Störningsträning och kvalitetssäkring 15/9 kl 9-16.00
- Störningsträning och kvalitetssäkring 29/9 kl 9-16.00
- Problemlösning 13/10 kl 9-16.00

Läs hela inlägget »

Vi håller bra kvalité på våra utbildningar och har välutbildade lärare med bra utbildningar, stor hundvana och bred kompetens. Våra lärare tränar och tävlar agility på hög nivå och håller sig ständigt uppdaterade på nya rön inom agilitysporten. Våra utbildningar är väl genomtänkta och syftar till att ge en bra och grundlig utbildning för den som vill arbeta som agilityinstruktör. Utbildningen sker genom föreläsningar, videos, gruppdiskussioner och mycket praktisk träning. 
För dig som vill bli diplomerad agilityinstruktör krävs det att du är utbildad allmänlydnadsinstruktör sedan tidigare. För att bli diplomerad agilitytränare krävs ingen instruktörsutbildning i grunden men då bör man ha erfarenhet av att träna hund aktivt för att tillgodogöra sig utbildningen.
Utbildningen innehåller även projektarbeten som ska redovisas skriftligt och Block 1 avslutas med ett skriftligt prov där du måste bli godkänd för att bli diplomerad. 
Lärare: Emelie Merenius och Eva-Marie Wergård
Alla våra utbildningar hålls på Göteborgs Hundarena www.goteborgshundarena.se
Hos oss kan man välja att gå instrukörsutbildningen i tre nivåer:
Block 1: 
Block 1 fokuserar på att man ska kunna hålla enkla agilitykurser som är inriktade på grunderna som behövs för att kunna utöva agility.
Block 2: 
Efter Block 2 bör man kunna hålla fortsättningskurser i agility, som är mer inriktade på handling och mot tävling.
Block 3: 
När man har gått Block 3 bör man ha fått större förståelse för de olika handlingsvalen och vet hur man kan jobba för att bygga en bra hoppteknik på hundarna.

Aktuella utbildningar:

Block 1 med start 14/1
- Grundfärdigheter 14/1 kl 9-16.00
- Belöningsutveckling 15/1 kl 9-16.00
- Hinderinlärning 27/1 kl 9-16.00
- Kontaktfält 28/1 kl 9-16.00
- Slalom 29/1 kl 9-16.00

Block 1 med start 1/2
- Grundfärdigheter 1-2/2 kl 18-21.00
- Belöningsutveckling 15-16/2 kl 18-21.00
- Hinderinlärning 23/2 kl 18-21.00
- Hinderinlärning 2/3 kl 18-21.00
- Kontaktfält 10/3 kl 9-16.00
- Slalom 16/3 kl 14-21.00

Block 2 med start 5/2
- Grundläggande handling 5/2 kl 9-16.00
- Banor och banvandring 18-19/2 kl 9-16.00
- Tävlingspsykologi 25/3 kl 9-16.00

Block 2 med start 5/3
- Grundläggande handling 5/3 kl 9-16.00
- Banor och banvandring 17/3 kl 9-16.00
- Tävlingspsykologi 25/3 kl 9-16.00
- Banor och banvandring 31/3 kl 9-16.00

Block 3
- Avancerad handling 28/4 kl 9-16.00
- Hoppteknik 29/4 kl 9-16.00
- Avancerad handling 5/5 kl 9-16.00

Läs hela inlägget »

Senaste nyheter

EN DEL AV GÖTEBORGS HUNDKONCERN