Royal-Dogeducation-logo-m-ram

Nyheter

2015 > 09

Hundinstruktör/allmäninstruktör
Utbildningens syfte är att skapa en bra och stadig grund för dej som vill hålla kurser och privatlektioner i valp, allmänlydnad, och aktivering. Utbildningen ger dej även behörighet att starta hunddagis och hundpensionat. För att få gå våra påbyggnadsutbildningar krävs det att du har allmänlydnadsinstruktör i grunden.

Vi håller mycket bra kvalité på våra utbildningar och har välutbildade lärare med bra utbildningar, stor hundvana och bred kompetens. Våra utbildningar är väl genomtänkta och syftar till att ge en bra och gedigen utbildning för den som vill arbeta som hundinstruktör. Läs mer om våra lärare här!

Utbildningen sker genom föreläsningar, videos, gruppdiskussioner, grupparbeten- och enskilt arbete som ska redovisas skriftligt och muntligt, praktisk träning, projektarbete och projektkurser. Förutom lärarledda lektioner kommer ni att få jobba med hemarbeten och projekthundar mellan lektionstillfällena.

Efter utbildningen har man möjlighet att certifiera sig genom praktiskt och teoretiskt prov. För att bli godkänd/diplomerad måste alla projektarbeten, hemuppgifter, projektkurser vara klara och man måste bli godkänd på både sitt teoretiska och praktiska prov.

Utbildningen innehåller:
-Etologi
-Inlärningspsykologi
-Klickerhelg
-Belöningssystem
-Hundens utvecklingsstadier
-Hundens behov och skötsel
-Hunden och lagen
-Raskunskap
-Aktivering
-Stress
-Passivitet
-Kursplanering
-Kommunikation /Pedagogik
-Personlig utveckling
-Starta eget 

Aktuell utbildning:
Oktober 2015-Maj 2016
Datum/tider
1:a träffen:2-4 Oktober
2:a träffen: 17-18 Oktober 
3:e träffen: 5-6 December 
4:e träffen 19-20 December
5:e träffen 22-24 Januari 
6:e träffen: 27-28 Februari
7:e träffen: 12-13 Mars
8:e träffen: 1-3 April
9:e träffen: 22-24 April
10:e träffen: 14-15 Maj
11:e träffen 27 Maj (certifiering)
Lärare/föreläsare: Cecilia Hamilton, Curt Blixt, Emelie Merenius, Jenny Marek, Helena Eriksson, Heidi Penttilä, Linda Segerdahl och Åsa Ahlbom
Kostnad: 23.995:- inkl. moms
Utbildningen betalas antingen i en inbetalning eller per avbetalning enligt nedan:
1 inbetalning 23.995kr
2 inbetalningar 12.495krx2
4 inbetalningar 6.495krx4
Certifieringsavgift på 1500kr tillkommer om man vill diplomera sig efter utbildningens slut.
Utbildningen kommer att hållas på Göteborgs Hundarena, Åskvädersgatan 1 GÖTEBORG.
För frågor angående utbildningen kontakta Linn Jansson på info@royaldogeducation eller 0703-738388.
Anmälan till våra yrkesutbildningar är bindande och om du väljer att avsluta dina studier i förtid, är du fortfarande betalningsskyldig för hela utbildningen.
Varmt välkomna!

Läs hela inlägget »

Tränarutbildningen har till syfte att ge dig verktygen för att kunna utvecklas som hundtränare inom såväl träning som tävling. Vi är övertygade om att för att lyckas inom träning och tävling är det flera delar som behöver falla på plats.
- En god grund rent momentmässigt, där hunden har en bra förståelse för vad som förväntas av den och med glädje utför önskade beteenden, trots störningar och trots att den kanske måste vänta en stund på belöningen
 - En god fysik. För att orka med att prestera under långa tävlings- och träningsdagar och dessutom förhoppningsvis hålla i många år behöver hunden (men även föraren) en god och hållbar fysik.
- En riktigt bra teamkänsla, där bägge parter i teamet har roligt och respekterar varandra.
- Styrka rent mentalt. Att kämpa när det tar emot och lära sig att hantera nervositet.
Våra lärare har hög kompetens inom sina områden och tävlar/har tävlat själva på hög nivå inom olika discipliner. Utbildningen består av föreläsningar, gruppdiskussioner, praktisk träning och projektarbeten.

Tränarutbildning 2015-2016
-Block 1 31/10-1/11 kl 9.00-17.00
Grundträning och att forma beteenden - Lockning, targeting och shaping. Träningsplanering kortsiktigt och långsiktig.
-Block 2 12-13/12 kl 9.00-17.00
Grundträning - Grunder för lydnad, rally, agility, bruks. Ex bakdelskontroll, fart/explosivitet, stadga, kedjor och växla mellan aktivitetsnivåer.
-Block 3 23-24/1 kl 9.00-17.00
Belöningstänk och träningsglädje 
Tävlingsträning-hur får vi hunden att prestera på tävling?
-Block 4 13-14/2 kl 9.00-17.00
En god hållbar fysik (hund) för bästa prestation samt förarens betydelse för hundens prestation.
-Block 5 19-20/3 kl 9.00-17.00
Mental träning, tävlinspsykologi och förarens betydelse för hundens prestation på träning/tävling.
Instruktör/lärare: Emelie Merenius, Marie Söderström och Eva Marie Wergård
Kostnad: 9995:- inkl. moms
Utbildningen kommer att hållas på Göteborgs Hundarena
Anmälan och övrig information:  Anmälan  till våra utbildningar är bindande.
För frågor angående utbildningen kontakta Linn Jansson på info@royaldogeducation eller 0703-738388.

Läs hela inlägget »

Senaste nyheter

EN DEL AV GÖTEBORGS HUNDKONCERN