Royal-Dogeducation-logo-m-ram

Nyheter

2015 > 08

Beteendekonsult för hund 
Vi har med vår Beteendekonsult för hund skapat en unik utbildning med för hundsverige kända föreläsare såsom: Rasmus Andersson, Eva Bertilsson, Curt Blixt, Anders Hallgren, Per Jensen, Kerstin Malm och Irene Westerholm.

Utbildningens syfte är att ge dig som redan är allmäninstruktör en gedigen grund för att jobba med hundars beteenden och psykologi på en djupare nivå. Som beteendekonsult för hund arbetar du med att hjälpa hund och ägare att komma till rätta med beteenden som upplevs som problematiska ur olika perspektiv.

För att bli en riktigt bra beteendekonsult behöver du jobba med hunden och människan som helhet och kunna lägga upp träningsplaner samt träna praktiskt med fokus på orsaker bakom upplevda problem. Det krävs alltså att man går djupare än att endast behandla symptom och i stället fokuserar på verkliga orsaker bakom beteenden för att kunna nå en lösning.

Du får under utbildningens gång verktyg att ställa diagnos på problem och lägga upp en individanpassad träningsplan som passar hund och ägare. Inget fall är det andra likt och därför är det viktigt att få så många olika perspektiv presenterade som möjligt.
På vår utbildning har vi därför ett flertal lärare och föreläsare med specialistkompetens – allt för att kunna erbjuda dig både en bredd och ett djup i din kunskap gällande hundens beteenden. 

Utbildningen omfattar föreläsningar och seminarier, grupparbeten, praktisk hundträning samt en beteendeutredning från början till slut. Mellan kurstillfällena läser eleven kurslitteraturen samt arbetar teoretiskt och praktiskt med uppgifter och projekthund.
Efter utbildningen har man möjlighet att certifiera sig genom teoretiskt och praktiskt prov. För att bli godkänd/diplomerad måste alla grupparbeten och individuella arbeten, hemuppgifter, och beteendeutredning av projekthund vara klara och man måste bli godkänd på både sitt teoretiska och praktiska prov.

Utbildningen innehåller:
-Fördjupad etologi
-Inlärningsmodeller och psykologi
-Problembeteenden
-Beteendeutredning
- Människan i relationen: psykologi och kommunikatioin
-Intervjuteknik
-Källkritik
-Träningsideologier
-Stress
-Ångest & chock
-Rädsla
-Aggression
-Fördjupad raskunskap
-Hundens behov
-Aktivering och berikning
-Hundens fysik
-Hundens sjukdomar
-Hundens mentalitet, utveckling, arv och miljö
-Träningsupplägg
-Träna problembeteenden: teori och praktiketeendekonsult för hund

Utbildningen går November 2015 – September 2016
1:a träffen 27-29/11
2:a träffen 11-13/12
3:e träffen 22-24/1
4:e träffen 20-21/2
5:e träffen 18-20/3
6:e träffen 15-17/4
7:e träffen 20-22/5
8:e träffen 17-19/6
9:e träffen 19-21/8
10:e träffen 30/9-2/10
Lärare: Rasmus Andersson, Eva Bertilsson, Curt Blixt, Helena Ericsson, Anders Hallgren, Per Jensen, Kerstin Malm, Jenny Marek, Irene Westerholm, och Jeanette Trotta. 
Förkunskap: Instruktör
Kostnad: 26.995:- inkl. moms
Utbildningen betalas antingen i en inbetalning eller per avbetalning enligt nedan:
1 inbetalning 26.995kr
2 inbetalningar 13.995krx2
4 inbetalningar 7.195krx4
Certifieringsavgift på 1500kr tillkommer.
Utbildningen kommer att hållas på Göteborgs Hundarena, Åskvädersgatan 1 GÖTEBORG.
För frågor angående utbildningen kontakta Linn Jansson på info@royaldogeducation eller 0703-738388.
Anmälan till våra yrkesutbildningar är bindande och om du väljer att avsluta dina studier i förtid, är du fortfarande betalningsskyldig för hela utbildningen.
Varmt välkomna!

Läs hela inlägget »

Hundinstruktör/allmäninstruktör
Utbildningens syfte är att skapa en bra och stadig grund för dej som vill hålla kurser och privatlektioner i valp, allmänlydnad, och aktivering. Utbildningen ger dej även behörighet att starta hunddagis och hundpensionat. För att få gå våra påbyggnadsutbildningar krävs det att du har allmänlydnadsinstruktör i grunden.

Vi håller mycket bra kvalité på våra utbildningar och har välutbildade lärare med bra utbildningar, stor hundvana och bred kompetens. Våra utbildningar är väl genomtänkta och syftar till att ge en bra och gedigen utbildning för den som vill arbeta som hundinstruktör. Läs mer om våra lärare här!

Utbildningen sker genom föreläsningar, videos, gruppdiskussioner, grupparbeten- och enskilt arbete som ska redovisas skriftligt och muntligt, praktisk träning, projektarbete och projektkurser. Förutom lärarledda lektioner kommer ni att få jobba med hemarbeten och projekthundar mellan lektionstillfällena.

Efter utbildningen har man möjlighet att certifiera sig genom praktiskt och teoretiskt prov. För att bli godkänd/diplomerad måste alla projektarbeten, hemuppgifter, projektkurser vara klara och man måste bli godkänd på både sitt teoretiska och praktiska prov.

Utbildningen innehåller:
-Etologi
-Inlärningspsykologi
-Klickerhelg
-Belöningssystem
-Hundens utvecklingsstadier
-Hundens behov och skötsel
-Hunden och lagen
-Raskunskap
-Aktivering
-Stress
-Passivitet
-Kursplanering
-Kommunikation /Pedagogik
-Personlig utveckling
-Starta eget 

Aktuell utbildning:
Oktober 2015-Maj 2016
Datum/tider
1:a träffen:2-4 Oktober
2:a träffen: 17-18 Oktober 
3:e träffen: 5-6 December 
4:e träffen 19-20 December
5:e träffen 22-24 Januari 
6:e träffen: 27-28 Februari
7:e träffen: 12-13 Mars
8:e träffen: 1-3 April
9:e träffen: 22-24 April
10:e träffen: 14-15 Maj
11:e träffen 27 Maj (certifiering)
Lärare/föreläsare: Cecilia Hamilton, Curt Blixt, Emelie Merenius, Jenny Marek, Helena Eriksson, Heidi Penttilä, Linda Segerdahl och Åsa Ahlbom
Kostnad: 23.995:- inkl. moms
Utbildningen betalas antingen i en inbetalning eller per avbetalning enligt nedan:
1 inbetalning 23.995kr
2 inbetalningar 12.495krx2
4 inbetalningar 6.495krx4
Certifieringsavgift på 1500kr tillkommer om man vill diplomera sig efter utbildningens slut.
Utbildningen kommer att hållas på Göteborgs Hundarena, Åskvädersgatan 1 GÖTEBORG.
För frågor angående utbildningen kontakta Linn Jansson på info@royaldogeducation eller 0703-738388.
Anmälan till våra yrkesutbildningar är bindande och om du väljer att avsluta dina studier i förtid, är du fortfarande betalningsskyldig för hela utbildningen.
Varmt välkomna!

Läs hela inlägget »
Vi presenterar våra utbildningar med start hösten 2015.
Vi på Royal Dog Education kan erbjuda dig många yrkesrelaterade hundutbildningar. Vårt samarbete med Kungliga Hundar, Hund i Centrum, Göteborgs Hundarena och Göteborgs Hundsim-sport och rehab gör att vi har en bred kompetens och håller hög kvalité. Våra lärare och instruktörer jobbar heltid med hund och vidareutbildar sig ständigt inom sitt område – många tävlar på hög nivå! 
För mer information/anmälan kontakta oss på info@royaldogeducation.se eller 0703-738388.
Varmt välkomna!

Aktuella utbildningar under hösten 2015:
​-Rallylydnadsinstruktör med start i September
-Hundinstruktör med start i Oktober
-Hunddagisutbildning med start i Oktober
-Hundägarutbildning med start i Oktober
-Tränarutbildning med start i Oktober
-Agilityinstruktör med start i November
-Beteendekonsult/hundpsykolog med start i November 
-Noseworkinstruktör med start i November
 
Läs hela inlägget »

Senaste nyheter

EN DEL AV GÖTEBORGS HUNDKONCERN