Royal-Dogeducation-logo-m-ram

Nyheter

2015 > 05

Vi har lagt in flera nya utbildningar under hösten 2015 och våren 2016  och vill fira det genom att ge er sommarpris för er som anmäler er tidigt. Vi ger er 15% rabatt på samtliga utbildningar vid anmälan senast den 31/7-2015.  För att ta del av rabatten anger du höst15 då du anmäler. Rabatten kan inte kombineras med andra rabatter och gäller endast vid nyanmälan (du kan alltså inte använda koden retroaktivt på redan anmälda utbildningar). 
För mer information/anmälan kontaktar du Linn Jansson på info@royaldogeducation.
Varmt välkomna! 

Aktuella utbildningar!
-Hundinstruktör med start i Oktober
-Agilityinstruktör med start i November
-Beteendekonsult/hundpsykolog med start i November 
-Hunddagisutbildning med start i Oktober
-Hundägarutbildning med start i Oktober
-Klickerinstruktör med start i Januari
-Noseworkinstruktör med start i November
-Tränarutbildning med start i Oktober
-Rallylydnadsinstruktör med start i September

Läs hela inlägget »

Vi har uppdaterat utbildningsutbudet med en Noseworkinstruktörsutbildning som startar i November.

Våra utbildningar är väl genomtänkta och syftar till att ge en bra och
grundlig utbildning för den som vill arbeta som noseworkinstruktör. Utbildningen sker genom föreläsningar, videos, gruppdiskussioner och mycket praktisk träning. Utbildningen innehåller även projektarbete. Utbildningen avslutas med ett skriftligt och praktiskt prov där du måste bli godkänd för att bli diplomerad.
För att gå utbildningen krävs att du är allmänlydnadsinstruktör/hundinstruktör.
Våra lärare har flerårig erfarenhet av nosework och specialsök med preparatsök och håller sig ständigt uppdaterade på nya rön inom noseworksporten.

Utbildningens innehåll:
-Noseworksportens historia
-Regelverk och bedömningar
-Förberedande träning och inlärning av doft
-Träning av samtliga moment
-Problemlösning
-Kursupplägg
-Projektarbete 

Noseworkinstruktör 2015-2016
1/11 kl 10.00-18.00
12-13/12 kl 10.00-18.00
23/1 kl 10.00-18.00
27-28/2  kl 10.00-18.00
Lärare: Britt Nylund och Helena Lindhe
Kostnad: 9495- inkl. moms
Övrig information:
Utbildningen kommer att hållas på Göteborgs Hundarena, Tagenevägen 34 HISINGS KÄRRA
Anmälan till våra yrkesutbildningar är bindande och om du väljer att avsluta dina studier i förtid, är du fortfarande betalningsskyldig för hela utbildningen.
För frågor angående utbildningen kontakta Linn Jansson på info@royaldogeducation eller 0703-738388.
Varmt välkomna!
10 platser kvar!

Läs hela inlägget »

Royal Dog Educations Hunddagisutbildning
För dig som planerar att öppna eller arbeta på hunddagis eller pensionat erbjuder Royal Dog education en gedigen hunddagisutbildning i Göteborg som gör det möjligt för dig att känna dig trygg i din roll som hunddagis-/pensionatsföreståndare.

Varför välja vår hunddagisutbildning?
Det finns många aktörer på marknaden som erbjuder hunddagisutbildning och det finns inte någon myndighet som granskar utbildningsanordnarna. Därför är det viktigt att noga undersöka hur den specifika kursen är upplagd. Omfattar den jordbruksverkets krav? Hur många timmar/dagar omfattar den? Vilken kompetens har lärare och föreläsare? Finns föreläsare med specialistkompetens? Finns möjlighet till praktik om min länsstyrelse kräver så? Vilken erfarenhet besitter utbildningsanordnaren/lärarna av praktisk verksamhet på dagis eller pensionat?
Vår utbildning uppfyller Jordbruksverkets kriterier för att öppna/bedriva hunddagis/pensionat. Då vi själva driver hunddagis på tre lägen, kan vi erbjuda dig praktik på våra egna dagis och anpassa praktiken så att den ger dig de erfarenheter du behöver samt med grund i den utbildning du går – det är viktigt att du får vara delaktig i det praktiska arbetet som vi läser om i teorin på utbildningen. Då kraven på praktik skiljer sig mellan olika orters länsstyrelse, råder vi dig att kontakta din länsstyrelse för vidare information.

Hos oss får du en gedigen utbildning som verkligen ska ge dig färdighet att starta/arbeta på hunddagis/pensionat. Vi har själva drivit upp Göteborgs största hunddagis och har en massa kunskap och erfarenheter att dela med oss av. Vi bjuder även in ett flertal lärare/föreläsare med specialistkompetens då vi vill erbjuda dig en utbildning med bredd och möjlighet till fördjupad kunskap.
Vi har ökat antalet undervisningstimmar på vår utbildning som nu omfattar 12 dagar i jämförelse med tidigare 9 dagar. Detta gör vår utbildning till en av de mer gedigna hunddagisutbildningarna på marknaden. Förutom att du nu får en ännu djupare kunskap, kan du dessutom tillgodogöra dig delmoment av dagisutbildningen i den händelse du senare vill gå vidare på Kungliga hundars instruktörsutbildning.
Lärare: Jeanette Trotta (ägare/grundare av Hund i Centrum), Jenny Marek, Emelie Merenius, Helena Eriksson, Linda Segerdahl, Curt Blixt samt Åsa Åhlbom. Läs mer om våra lärare här!

Utbildningens mål är b la att bidra med kunskap om:
-Dagisrutiner
Vad ska man tänka på då man driver eller arbetar på hunddagis eller pensionat? Öppning, stängning, promenader, vila, aktivitet, mat, inskolning, kontrakt. Hur skapar du en lugn och trygg dagismiljö? Ska hundarna sitta enskilt eller i grupp? Hur sätter du i hop hundarna i flock? Hur skapar du säkra hundpromenader? Hur arbetar du med hunden individuellt för att den ska må bra? Hur tar du hand om en skadad hund?
-Hundens språk och behov
Vi lägger även fokus på hundens språk och signaler så att du kan avläsa hunden och tolka den korrekt, hundens beteende (etologi) så att du kan förstå den med grund i dess behov, hundens stress, passivitet, aktivering, berikning och friskvård. Grundläggande omvårdnad samt vardagslydnad ingår likaväl som bakgrunden till eventuella problembeteenden samt tips på hur du kan lösa dem i samråd med ägaren.
-Starta eget
Vad ska man tänka på? Hur du blir ett lönsamt företag, vilka lagar och regler gäller? Budget, antällningsfrågor, försäkringar m m.

Innehåll
Hunddagisteori
Starta eget intro
Etologi
Stress, aktivering, berikning
Problemhundar och problemhundsägare
Vardagslydnad
Friskvård, massage
Raskunskap
Hundens hälsa
Hundens språk och beteende
Smittspridning
Djurskyddslagen
Kundhantering
Praktik på vårt hunddagis

Upplägg
Föreläsningar, workshops, hemarbeten, videos, litteratur samt grupparbeten. (Vi erbjuder nu även utbildningen på distans – se nedan!)
Utbildningen omfattar 12 dagar. Självstudier mellan träffarna krävs.
Pris 9900 kr exkl moms. Litteraturen ingår ej.
Vid anmälan betalar du 20 % av kostnaden i anmälningsavgift och en månad innan kursstart resterande avgift. (Anmälningsavgiften återbetalas ej om du väljer att inte starta utbildningen)
Det finns även möjlighet att delbetala kursen – kontakta oss för mer information.
Observera att anmälan är bindande och att om du avslutar dina studier så är du fortfarande betalningsskyldig för hela kursen.
Plats Göteborgs hundarena, Åskvädersgatan 1 samt Hildebrandsgatan 3, 418 34 Göteborg.
Start Maj/2015 den 1/5-3/5, därefter träffas vi den 27/6-28/6, 8/8-9/8, 4/9-6/9, 16/10-18/10 samt examination den 28/11. 
Start Oktober/2015 den 16/10-18/10, därefter träffas vi den 22/1-23/1-16, 11/3-13/3, 2/4-3/4, 22/4-24/4 samt examination den 28/5. 
Lärare: Curt Blixt, Jenny Marek, Helena Eriksson, Linda Segerdahl och Åsa Ahlbom
För mer information kontakta Jeanette Trotta på info@hundicentrum.se

Läs hela inlägget »

Beteendekonsult/hundpsykolog
Vi har med vår Beteendekonsult för hund skapat en unik utbildning med för hundsverige kända föreläsare såsom: Rasmus Andersson, Eva Bertilsson, Curt Blixt, Anders Hallgren, Per Jensen, Kerstin Malm och Irene Westerholm.

Utbildningens syfte är att ge dig som redan är allmäninstruktör en gedigen grund för att jobba med hundars beteenden och psykologi på en djupare nivå. Som beteendekonsult för hund arbetar du med att hjälpa hund och ägare att komma till rätta med beteenden som upplevs som problematiska ur olika perspektiv.

För att bli en riktigt bra beteendekonsult behöver du jobba med hunden och människan som helhet och kunna lägga upp träningsplaner samt träna praktiskt med fokus på orsaker bakom upplevda problem. Det krävs alltså att man går djupare än att endast behandla symptom och i stället fokuserar på verkliga orsaker bakom beteenden för att kunna nå en lösning.

Du får under utbildningens gång verktyg att ställa diagnos på problem och lägga upp en individanpassad träningsplan som passar hund och ägare. Inget fall är det andra likt och därför är det viktigt att få så många olika perspektiv presenterade som möjligt.
På vår utbildning har vi därför ett flertal lärare och föreläsare med specialistkompetens – allt för att kunna erbjuda dig både en bredd och ett djup i din kunskap gällande hundens beteenden. Du kan läsa mer om våra lärare här!

Utbildningen omfattar föreläsningar och seminarier, grupparbeten, praktisk hundträning samt en beteendeutredning från början till slut. Mellan kurstillfällena läser eleven kurslitteraturen samt arbetar teoretiskt och praktiskt med uppgifter och projekthund.
Efter utbildningen har man möjlighet att certifiera sig genom teoretiskt och praktiskt prov. För att bli godkänd/diplomerad måste alla grupparbeten och individuella arbeten, hemuppgifter, och beteendeutredning av projekthund vara klara och man måste bli godkänd på både sitt teoretiska och praktiska prov.

Utbildningen innehåller:
-Fördjupad etologi
-Inlärningsmodeller och psykologi
-Problembeteenden
-Beteendeutredning
- Människan i relationen: psykologi och kommunikatioin
-Intervjuteknik
-Källkritik
-Träningsideologier
-Stress
-Ångest & chock
-Rädsla
-Aggression
-Fördjupad raskunskap
-Hundens behov
-Aktivering och berikning
-Hundens fysik
-Hundens sjukdomar
-Hundens mentalitet, utveckling, arv och miljö
-Träningsupplägg
-Träna problembeteenden: teori och praktiketeendekonsult för hund

November 2015 – September 2016
Datum/tider:
1:a träffen 27-29/11
2:a träffen 11-13/12
3:e träffen 22-24/1
4:e träffen 20-21/2
5:e träffen 18-20/3
6:e träffen 15-17/4
7:e träffen 20-22/5
8:e träffen 17-19/6
9:e träffen 19-21/8
10:e träffen 30/9-2/10
Lärare: Rasmus Andersson, Eva Bertilsson, Curt Blixt, Helena Ericsson, Anders Hallgren, Per Jensen, Kerstin Malm, Jenny Marek, Irene Westerholm, och Jeanette Trotta. 
Kostnad: 26.995:- inkl. moms
Utbildningen betalas antingen i en inbetalning eller per avbetalning enligt nedan:
1 inbetalning 26.995kr
2 inbetalningar 13.995krx2
4 inbetalningar 7.195krx4
Certifieringsavgift på 1500kr tillkommer.
Utbildningen kommer att hållas på Göteborgs Hundarena, Åskvädersgatan 1 GÖTEBORG.
För frågor angående utbildningen kontakta Linn Jansson på info@royaldogeducation eller 0703-738388.
Anmälan till våra yrkesutbildningar är bindande och om du väljer att avsluta dina studier i förtid, är du fortfarande betalningsskyldig för hela utbildningen.
Varmt välkomna!

Läs hela inlägget »

Senaste nyheter

EN DEL AV GÖTEBORGS HUNDKONCERN