Royal-Dogeducation-logo-m-ram

Nyheter

2015 > 03

Vi har uppdaterat hemsidan med ännu en utbildningstart:

Klickerinstruktör med start Januari 2016.
Våra lärare tränar och tävlar inom olika hundsporter på hög nivå och håller sig ständigt uppdaterade på nya rön inom klicker- och hundträning.
Våra utbildningar är väl genomtänkta och syftar till att ge en bra och grundlig utbildning för den som vill arbeta som klickerinstruktör. Utbildningen sker genom föreläsningar, videos, gruppdiskussioner och mycket praktisk träning. Utbildningen innehåller även projektarbeten som ska redovisas skriftligt och inför grupp.
Utbildningen avslutas med ett skriftligt prov där du måste bli godkänd för att bli diplomerad. 
Utbildningens innehåll:
- Klickerträningens historia
- Inlärningsprinciper
- Shaping, targeting, lockning
- Beteendekedjor
- Pedagogik
- Signalkontroll
- Träningsplan och träningsdagbok
Läs mer om utbildningen här!

Läs hela inlägget »

Vi har uppdaterat hemsidan med en ny utbildningstart i Oktober!

Hundinstruktör/Allmäninstruktör
Utbildningens syfte är att skapa en bra och stadig grund för dej som vill hålla kurser och privatlektioner i valp, allmänlydnad, och aktivering. Utbildningen ger dej även behörighet att starta hunddagis och hundpensionat. För att få gå våra påbyggnadsutbildningar krävs det att du har allmänlydnadsinstruktör i grunden!
Vi håller mycket bra kvalité på våra utbildningar och har välutbildade lärare med bra utbildningar, stor hundvana och bred kompetens. Våra utbildningar är väl genomtänkta och syftar till att ge en bra och gedigen utbildning för den som vill arbeta som hundinstruktör. Läs mer om våra lärare här!
Utbildningen sker genom föreläsningar, videos, gruppdiskussioner, grupparbeten- och enskilt arbete som ska redovisas skriftligt och muntligt, praktisk träning, projektarbete och projektkurser. Förutom lärarledda lektioner kommer ni att få jobba med hemarbeten och projekthundar mellan lektionstillfällena.
Efter utbildningen har man möjlighet att certifiera sig genom praktiskt och teoretiskt prov. För att bli godkänd/diplomerad måste alla projektarbeten, hemuppgifter, projektkurser vara klara och man måste bli godkänd på både sitt teoretiska och praktiska prov.

Utbildningen innehåller:
-Etologi
-Inlärningspsykologi
-Klickerhelg
-Belöningssystem
-Hundens utvecklingsstadier
-Hundens behov och skötsel
-Hunden och lagen
-Raskunskap
-Aktivering
-Stress
-Passivitet
-Kursplanering
-Kommunikation /Pedagogik
-Personlig utveckling
-Starta eget 
Läs mer om utbildningen här!

Läs hela inlägget »

Nu drar vi snart igång vår Hundinstruktörsutbildning på Royal Dog Education.
Vi har endast 1 plats kvar på denna utbildning! 
Läs mer om utbildningen här!
Varmt välkomna!

Läs hela inlägget »

Senaste nyheter

EN DEL AV GÖTEBORGS HUNDKONCERN