Royal-Dogeducation-logo-m-ram
loading...

NYHETER

2021 > 05

Vi är väldigt glada att kunna presentera ännu en gedigen och genomarbetad utbildningen hos oss! Denna gång i den "nya" hundsporten Hoopers!

Hoopers - sporten på stor frammarsch!
Hoopers Grund är utbildningen för dig som är hundinstruktör i botten och vill kunna hålla kurser i den mycket populära sporten hoopers. Utbildningen ger dig en komplett grund att stå på med allt ifrån grundfärdigheter och hinderinlärning till handling.

Hoopers som sport är från USA och är än så länge en inofficiell gren i Sverige. Svenska Hoopersklubben arbetar för att få in sporten under SKK och därmed göra sporten officiell.
I hoopers är målet att föraren dirigerar hunden från en förbestämd plats och inte rör sig runt på banan så som i agility
Sporten består inte heller av hopphinder utan av att hunden ska springa genom bågar och tunnlar samt runda tunnor och staket. Det är förhållandevis mjuka svängar vilket gör sporten skonsam för hundarnas kroppar. Sporten går på tid, men som ekipage samlar man poäng och styrs inte enbart av att snabbast vinner.

Delar av utbildningens innehåll:
- Grundfärdigheter
- Belöningsutveckling
- Friskvård och förberedande träning
- Hinderinlärning (hoopers)
- Handling
- Vanliga problem
- Regler (uppdateras löpande)
- Kursupplägg
- Projektekipage

Lärare: Emelie Merenius och Linda Hasselqvist

Förkunskaper: Utbildningen förutsätter att du är hundinstruktör i botten med kännedom om inlärning och klickerträning. Du behöver också ha tillgång till filmkamera (mobilkamera räcker) samt ett enklare filmredigeringsprogram. Utbildningen sker helt på distans via vår lärplattform. Utbildningen påbörjas löpande och du har två år på dig att fullfölja den.
Utbildningen släpps den 1/6-2021 men det går bra att anmäla sig redan nu.

Vill du delbetala din utbildning?
Boka din utbildning och välj delbetala i vår webshop. 
Payson erbjuder dig att vid köptillfället, efter godkänd kreditprövning teckna ett delbetalningsavtal. Kredittiden väljer du genom att kryssa i det alternativ som passar dig bäst. Självklart kan du betala mer eller betala hela krediten på en gång utan att detta kostar något extra.

Läs hela inlägget »

Vi är så glada att välkomna Karolina Westlund som gästföreläsare på vår nya Beteendeutredarutbildning!

Karolina Westlund hjälper djur att trivas i människornas värld, och lär ut om beteendehantering genom allehanda blogginlägg, webseminarier, Masterclasses och omfattande onlinekurser. Hon är docent i Etologi från Stockholms Universitet och publicerar ibland vetenskapliga artiklar om berikning, djurträning och välbefinnande.

Du kan läsa mer om Karolina på hennes företag ILLIS Animal Behaviour Consulting hemsida https://illis.se/en/

Läs hela inlägget »

Om Louise
Louise Tigerhielm brinner för hundens välmående. Sedan -99 har hon tagit emot privatpersoner för kurser, friskvård, träningar och beteendekonsultationer. Friskvården har varit en trygg grund för henne då hon tidigt kopplade att samspel genom rörelse var en värdefull nyckel till tillit och relationsutveckling. Idag driver hon företaget ”Hundantaget” - där fokus ligger på friskvård och relationsutveckling där grunden ligger i att stödja hundägare till att skapa en god kommunikation och relation med sina hundar. Louise är utbildad hundinstruktör, friskvårdsinstruktör för hund, draghundsinstruktör, dogalärare, hundmassör, balansbollsinstruktör steg 1 och 2. Louise arbetar även som lärare på Svenska Terapihundskolan samt som lärare på Hundsteg.

Övriga utbildningar inom hund och human:
Diplomerad Mentalskötare - psykiatrisk slutenvård
Allmänsjuksköterska
Epiduralanagelsi
Instruktör säker läkemedelshantering
Instruktör säker narkotikahantering
Specialistsjuksköterska inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom
Hundmassage och anatomi
Starka hundar i balans
Besökshundsförare med barnbehörighet
Hot & våld – förebyggande och konflikthantering
A-HLR, B-HLR, BA-HLR, D-HLR och S-HLR
Förberedande chefsutbildning på regional nivå
Träningslära hund: styrka, kondition, koordination, balans, återhämtning 
Dogparkour 
Hinderbanor, löpning med hund
Cirkelträning
Hundens hälsa: – endokrina systemet, muskler, rörelseanalyser, taktil terapi, beteendebehov, näringslära, foder, vitaminer, tillskott & naturläkemedel. 
Hundens känsloliv: doga, avslappningsövningar, triggerpunkter, lekogram, stressreducering, hjärngympa. 
Kurs & konceptplanering.
Djuromsorg & hälsa – lokal ordningsstadga och lagstiftning om hund
Handlingsberedskap vid avvikelse och olycksfall
Motivationsnivåer, arbetskapacitet på individnivå
Rädsla & aggressivitet hos hund
Stress hos hund

Läs hela inlägget »

Stora hunddagisutbildningen är riktad till dig som vill kunna arbeta som hunddagisföreståndare eller driva ett hunddagis eller hundpensionat själv. Vår utbildning är gedigen och lägger en god grund för dig att känna dig trygg i din blivande yrkesroll. Lärarna på utbildningen driver Göteborgs Hunddagis (www.goteborgshunddagis.se) och har många års erfarenhet av företagande inom hundbranschen så väl som kring hundträning och att tävla hund. 

Utbildningen uppfyller Jordbruksverkets kriterier för att öppna och driva hunddagis och hundpensionat och lägger stor fokus på viktiga delar som hundens välmående, inlärning och hundträning, skötsel och lagstiftning.
 
Utbildningen är ett utbildningspaket som täcker både vår utbildning Hunddagis-tillägg och Hunddagis-hundskötare och skapar en helhet för dig som vill ha en gedigen utbildning med allt du behöver. 

Hunddagis tillägg är riktad till dig som vill starta och driva ett hunddagis eller hundpensionat och som redan har en gedigen hundutbildning i grunden. För dig utan tidigare hundutbildning rekommenderar vi istället får Hunddagisutbildning. 
 
Den här utbildning är för dig som exempelvis är hundinstruktör i botten men som önskar en ökad kunskap kring just att starta och driva hunddagis eller hundpensionat. Utbildningen är gedigen och lägger en god grund för dig att känna dig trygg i din blivande yrkesroll. Lärarna Helena Eriksson och Tina Gavling driver Göteborgs Hunddagis (www.goteborgshunddagis.se) och har många års erfarenhet av företagande inom hundbranschen så väl som kring hundträning och att tävla hund. Helena arbetar även som föreståndare på en daglig versamhet inom LSS och Tina Gavling driver flera hundföretag. Tillsammans delar de med sig av en gedigen kunskap kring just företagande, verksamhetsdrift och att ha anställda.

Den här utbildningen är en del av vår stora Hunddagisutbildning men förutsätter att du har kunskap om inlärning, klickerträning, vardagslydnadsövningar, stress och andra viktiga ämnen. Här ligger fokus dels på regelrätt hunddagisteori så väl som på att driva företag, ha anställda, lagstiftning och dyl. 
 
För att få starta och driva hunddagis eller hundpensionat behöver du kunna uppvisa bevis på att du innehar utbildning med fokus på vissa ämnen som inte ingår i den här utbildningen. Se därför till att ha diplom och kursbevis från den utbildning du tidigare gått, då den i kombination med den här utbildningen ger dig kunskap att få driva tillståndspliktig verksamhet. 
Läs mer om utbildningen här!

Hunddagis hundskötare är riktad till dig som arbetar eller vill arbeta på hunddagis, hundpensionat eller hundrastningsföretag som hundskötare eller hundrastare. Vår utbildning är gedigen och lägger en god grund för dig att känna dig trygg i din blivande yrkesroll. Lärarna på utbildningen driver Göteborgs Hunddagis (www.goteborgshunddagis.se) och har många års erfarenhet av företagande inom hundbranschen så väl som kring hundträning och att tävla hund. 

Den här utbildningen är en del av vår stora Hunddagisutbildning, med fokus på hundens välmående och behov, skötsel och det dagliga arbetet på hunddagis/hundpensionat. Den här utbildningen innehåller ej kunskap om att starta och driva företag, djupare lagstiftning, riskanalyser etc – ämnen viktiga för den som vill starta och driva hunddagis/pensionat själv.
Läs mer om utbildningen här!

Läs hela inlägget »

Vi samarbetar med