Royal-Dogeducation-logo-m-ram

Vi välkomnar Louise Tigerhielm som gästföreläsare på vår hunddagisutbildning!

Om Louise
Louise Tigerhielm brinner för hundens välmående. Sedan -99 har hon tagit emot privatpersoner för kurser, friskvård, träningar och beteendekonsultationer. Friskvården har varit en trygg grund för henne då hon tidigt kopplade att samspel genom rörelse var en värdefull nyckel till tillit och relationsutveckling. Idag driver hon företaget ”Hundantaget” - där fokus ligger på friskvård och relationsutveckling där grunden ligger i att stödja hundägare till att skapa en god kommunikation och relation med sina hundar. Louise är utbildad hundinstruktör, friskvårdsinstruktör för hund, draghundsinstruktör, dogalärare, hundmassör, balansbollsinstruktör steg 1 och 2. Louise arbetar även som lärare på Svenska Terapihundskolan samt som lärare på Hundsteg.

Övriga utbildningar inom hund och human:
Diplomerad Mentalskötare - psykiatrisk slutenvård
Allmänsjuksköterska
Epiduralanagelsi
Instruktör säker läkemedelshantering
Instruktör säker narkotikahantering
Specialistsjuksköterska inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom
Hundmassage och anatomi
Starka hundar i balans
Besökshundsförare med barnbehörighet
Hot & våld – förebyggande och konflikthantering
A-HLR, B-HLR, BA-HLR, D-HLR och S-HLR
Förberedande chefsutbildning på regional nivå
Träningslära hund: styrka, kondition, koordination, balans, återhämtning 
Dogparkour 
Hinderbanor, löpning med hund
Cirkelträning
Hundens hälsa: – endokrina systemet, muskler, rörelseanalyser, taktil terapi, beteendebehov, näringslära, foder, vitaminer, tillskott & naturläkemedel. 
Hundens känsloliv: doga, avslappningsövningar, triggerpunkter, lekogram, stressreducering, hjärngympa. 
Kurs & konceptplanering.
Djuromsorg & hälsa – lokal ordningsstadga och lagstiftning om hund
Handlingsberedskap vid avvikelse och olycksfall
Motivationsnivåer, arbetskapacitet på individnivå
Rädsla & aggressivitet hos hund
Stress hos hund

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter