Royal-Dogeducation-logo-m-ram

Ny start för vår populära hunddagisutbildning i höst!

Royal Dog Educations Hunddagisutbildning
För dig som planerar att öppna eller arbeta på hunddagis eller pensionat erbjuder Royal Dog education en gedigen hunddagisutbildning i Göteborg som gör det möjligt för dig att känna dig trygg i din roll som hunddagis-/pensionatsföreståndare.

Varför välja vår hunddagisutbildning?
Det finns många aktörer på marknaden som erbjuder hunddagisutbildning och det finns inte någon myndighet som granskar utbildningsanordnarna. Därför är det viktigt att noga undersöka hur den specifika kursen är upplagd. Omfattar den jordbruksverkets krav? Hur många timmar/dagar omfattar den? Vilken kompetens har lärare och föreläsare? Finns föreläsare med specialistkompetens? Finns möjlighet till praktik om min länsstyrelse kräver så? Vilken erfarenhet besitter utbildningsanordnaren/lärarna av praktisk verksamhet på dagis eller pensionat?
Vår utbildning uppfyller Jordbruksverkets kriterier för att öppna/bedriva hunddagis/pensionat. Då vi själva driver hunddagis på tre lägen, kan vi erbjuda dig praktik på våra egna dagis och anpassa praktiken så att den ger dig de erfarenheter du behöver samt med grund i den utbildning du går – det är viktigt att du får vara delaktig i det praktiska arbetet som vi läser om i teorin på utbildningen. Då kraven på praktik skiljer sig mellan olika orters länsstyrelse, råder vi dig att kontakta din länsstyrelse för vidare information.

Hos oss får du en gedigen utbildning som verkligen ska ge dig färdighet att starta/arbeta på hunddagis/pensionat. Vi har själva drivit upp Göteborgs största hunddagis och har en massa kunskap och erfarenheter att dela med oss av. Vi bjuder även in ett flertal lärare/föreläsare med specialistkompetens då vi vill erbjuda dig en utbildning med bredd och möjlighet till fördjupad kunskap.
Vi har ökat antalet undervisningstimmar på vår utbildning som nu omfattar 12 dagar i jämförelse med tidigare 9 dagar. Detta gör vår utbildning till en av de mer gedigna hunddagisutbildningarna på marknaden. Förutom att du nu får en ännu djupare kunskap, kan du dessutom tillgodogöra dig delmoment av dagisutbildningen i den händelse du senare vill gå vidare på Kungliga hundars instruktörsutbildning.
Lärare: Jeanette Trotta (ägare/grundare av Hund i Centrum), Jenny Marek, Emelie Merenius, Helena Eriksson, Linda Segerdahl, Curt Blixt samt Åsa Åhlbom. Läs mer om våra lärare här!

Utbildningens mål är b la att bidra med kunskap om:
-Dagisrutiner
Vad ska man tänka på då man driver eller arbetar på hunddagis eller pensionat? Öppning, stängning, promenader, vila, aktivitet, mat, inskolning, kontrakt. Hur skapar du en lugn och trygg dagismiljö? Ska hundarna sitta enskilt eller i grupp? Hur sätter du i hop hundarna i flock? Hur skapar du säkra hundpromenader? Hur arbetar du med hunden individuellt för att den ska må bra? Hur tar du hand om en skadad hund?
-Hundens språk och behov
Vi lägger även fokus på hundens språk och signaler så att du kan avläsa hunden och tolka den korrekt, hundens beteende (etologi) så att du kan förstå den med grund i dess behov, hundens stress, passivitet, aktivering, berikning och friskvård. Grundläggande omvårdnad samt vardagslydnad ingår likaväl som bakgrunden till eventuella problembeteenden samt tips på hur du kan lösa dem i samråd med ägaren.
-Starta eget
Vad ska man tänka på? Hur du blir ett lönsamt företag, vilka lagar och regler gäller? Budget, antällningsfrågor, försäkringar m m.

Innehåll
Hunddagisteori
Starta eget intro
Etologi
Stress, aktivering, berikning
Problemhundar och problemhundsägare
Vardagslydnad
Friskvård, massage
Raskunskap
Hundens hälsa
Hundens språk och beteende
Smittspridning
Djurskyddslagen
Kundhantering
Praktik på vårt hunddagis

Upplägg
Föreläsningar, workshops, hemarbeten, videos, litteratur samt grupparbeten. (Vi erbjuder nu även utbildningen på distans – se nedan!)
Utbildningen omfattar 12 dagar. Självstudier mellan träffarna krävs.
Pris 9900 kr exkl moms. Litteraturen ingår ej.
Vid anmälan betalar du 20 % av kostnaden i anmälningsavgift och en månad innan kursstart resterande avgift. (Anmälningsavgiften återbetalas ej om du väljer att inte starta utbildningen)
Det finns även möjlighet att delbetala kursen – kontakta oss för mer information.
Observera att anmälan är bindande och att om du avslutar dina studier så är du fortfarande betalningsskyldig för hela kursen.
Plats Göteborgs hundarena, Åskvädersgatan 1 samt Hildebrandsgatan 3, 418 34 Göteborg.
Start Maj/2015 den 1/5-3/5, därefter träffas vi den 27/6-28/6, 8/8-9/8, 4/9-6/9, 16/10-18/10 samt examination den 28/11. 
Start Oktober/2015 den 16/10-18/10, därefter träffas vi den 22/1-23/1-16, 11/3-13/3, 2/4-3/4, 22/4-24/4 samt examination den 28/5. 
Lärare: Curt Blixt, Jenny Marek, Helena Eriksson, Linda Segerdahl och Åsa Ahlbom
För mer information kontakta Jeanette Trotta på info@hundicentrum.se

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter