banner_rde

Beteendeutredare (Hundpsykolog)-distansutbildning

Pris:
19 995 kr
Inkl. 25% Moms
Art.nr:
P1285867
Antal:
Finns i lager
Beteendeutredare (Hundpsykolog)-distansutbildning

https://youtu.be/E3swMJvdVa8 - Klicka på länken för video.

Det är nu det händer - du lär dig träna människor och läsa hund. Vi tar dig med på en djupdykning i kunskapen om att analysera och förändra beteenden. 

Utbildningens syfte är att ge dig som redan är hundinstruktör (eller har likvärdig erfarenhet) en gedigen grund för att utifrån ett beteendeanalytiskt perspektiv arbeta med hunden och dess människa. Som beteendeutredare arbetar du med att hitta orsaken till hundens beteendeproblem och sedan utarbeta en analys och ett åtgärdsprogram utefter hunden och människans förutsättningar.

Du får lära dig att se vad som ligger bakom även komplicerade typer av problematik såsom hundar som biter, hundar som slåss, aggressivt beteende gentemot andra hundar, svåra ljud- och miljörädslor, hanteringsproblematik som begränsar vardagen för både hund och ägare. 

Du får verktyg att hantera svåra situationer med kunder, skapa en gedigen utredning bestående av bakgrund, analys och åtgärdsprogram. Du kommer utmanas i att hitta din unika roll som beteendeutredare, för att du ska känna dig inspirerad att ta dig an din nya yrkesroll där du möter och coachar hundägare. 

Vi har tillsammans över 20 års erfarenhet av att kontinuerligt arbeta med beteendeproblem. Vi träffar fortfarande kunder varje vecka och deltar regelbundet på fortbildning. Det gör att vi ständigt uppdaterar utbildningen med nya erfarenheter och kunskap vi tar del av från forskning, andra hundtränare och utbildning. 

När vi jobbar med beteendeproblem försöker vi se hela kontexten. Det handlar om att se samspel mellan olika individer, ha stor kunskap om olika hundtyper och raser, kunna kartlägga hundens levnadsmiljö och aktivitetsnivå likaväl som att förse hundägaren med lämpliga verktyg. Du kommer få lära dig att analysera situationer ur både människan och hundens perspektiv, vilka konsekvenser som driver vilka beteenden. När vi till exempel jobbar med naturliga beteenden, såsom bitproblematik, kan samma beteende ha olika bakomliggande motivation, beroende på kontext. Vi går noggrant igenom vilka faktorer som har betydelse. 

Tidigt i utbildningen har vi ett block om belöningsutveckling. I arbetet med beteendeproblem är belöningar avgörande - därför att belöningar bygger beteenden! Som beteendeutredare jobbar vi med att förändra hundens upplevelse - få den att göra ett bättre val. Vi arbetar också med att förändra hundägarens upplevelse genom att förmedla hundens perspektiv och inspirera till nya tankegångar.

Du kommer läsa modern och nyutgiven litteratur företrädesvis på engelska. I litteraturen ingår fördjupningsuppgifter där tanken är att lära dig använda teoretisk kunskap i praktiken. Till varje block finns också artiklar baserade på egna erfarenheter och evidensbaserad forskning. Det finns även ett referensbibliotek som vi ständigt fyller på med länkar till relevant litteratur, vetenskapliga studier, webinar från hela världen med mera.

Utbildningen bedrivs på en onlineplattform och omfattar videoföreläsningar, artiklar, litteraturstudier, instuderingsfrågor, projekthundar, praktisk träningsdag, filmklipp, fördjupningsarbete. Utbildningen bygger på olika moduler som examineras med skriftliga uppgifter och/eller filmklipp varefter du får tillgång till nästa block. Vi ger kontinuerlig feedback på allt ni sänder till oss.

Vid den obligatoriska träningsdagen  kommer vi ha fokus på praktisk träning, genomgång av tekniker, föreläsningar, individuella samtal/coaching med oss huvudlärare samt arbete med praktikhundar på plats vilka är okända för dig sedan innan. Allt detta för att du ska ha chans att tillgodogöra dig färdigheterna som vi anser krävs.

Böcker och eventuellt annat material bekostas av eleven själv. För att gå utbildningen krävs tillgång till dator och mobilkamera.

För att bli godkänd/diplomerad måste samtliga block, projekthundsarbeten och fördjupningsarbetet vara examinerade och godkända.

Lärare

Marja Seidemo (huvudlärare, beteendeutredare och hundinstruktör), Anna Lindquist (huvudlärare, beteendeutredare, hundinstruktör, gymnaiselärare), Helena Eriksson (socionom, terapihundsförare, beteendeutredare, författare) och Johanna Eriksson (certifierad canineopat, diplomerad massageterapeut på hund och djurvårdare på utökad nivå).

Vi lärare finns tillgängliga för handledning, studieteknik och coaching, via onlineplattformen Canvas.

Ett utdrag ur utbildningens olika block:

Inlärningsteori

ABC Beteendeanlays
CER - Betingad emotionell respons 
Självbelönande beteenden
Förgiftade signaler
Alternativa beteenden
Människans inlärning

Belöningsutveckling

Olika typer av belöningar för hundar med beteendeproblem
Belöningssystem och hur du bygger dem
Anpassa belöningsteknik efter beteendedeproblem
Öka/minska motivation för olika beteenden
Sätta kriterier
Beteendekedjor och beteendeproblem

Rädsla, stress och aggression

Vad händer i hunden?
Varianter och orsaker till rädslor, stress och aggression hos hund
Aktivitetsnivå och hundtyper
Management
Krav, kontrollbehov och frustration
Orsak, förebyggande arbete och åtgärder
Fokus på olika typer av rädslor
Verktyg för att bedöma hundar med beteendeproblem 

Beteendeutredaren - i teori och praktik

Från kundkontakt till färdig utredning
Bemötande, intervjuteknik och kommunikation
Bygga kundkrets och varumärke
Företagande och vad jobbet innebär
Personlig utveckling
Prognos och återkoppling
Det svåra valet

Den fysiska hunden

Berikning: skapa berikningsschema
  • Olika typer av berikning
  • Anpassning till arbetet med beteendeproblem
  • Tillgodose och förstå naturliga beteenden
Kreativa promenader
Nosarbete utomhus och inomhus
Barmarksdrag
Smärta, sjukdom, ålder och funktionshinder
Friskvård och rehabilitering
Kroppskontroll

Beteendeproblem: Tekniker och metoder

BAT
Motbetingning
Skvallerträning
Tillskott
Autowatch/Look at that - games
Power of choice
Premacks princip
Utrustning
Flertalet egna övningar
Beteendekedjor

Beteendeproblem: Utåtagerande och flerhundshushåll

Hundmötesproblematik
Svårare stress-och aggressionsproblematik
Resursförsvar
Bit- och slagsmålsproblematik
Flerhundshushåll

Beteendeproblem: Rädslor och ångest

Miljörädslor
Ljudrädslor
Rädsla för andra djur
Separationsångest
Bilåkarångest
Ångest - Trauma, PTSD, CD, GAS
Beteendemodifierande läkemedel (BML)
  • Översikt av läkemedel som finns i Sverige idag
  • När är det aktuellt med BML?
     
Beteendeproblem: Hantering och oönskade beteenden 

Olika symptom och orsaker till problem med hantering
Frivillig hantering
Fear free
Bucket game
Start-och stoppsignal
Hundar och barn
Valla och jaga fordon
Skällande

I hundens huvud

Emotioner
Forskning och framsteg kring hundars känslor
Theory of mind
Kognition
Känslor och hundträning
Hundens språk och signaler: att läsa hund

Fördjupad raskunskap

Olika hundtyper
Medfödda egenskaper som påverkar
Omplacering
Rescuehundar
Högenergihundar
Bullhundar och blandraser med bullhundar
Boskapsvaktande hundar (LGD)
Crossover-hundar


Förkunskapskrav
Hundinstruktör.
Tillgång till dator och ordbehandlingsprogram. Tillgång till filmkamera (mobilkamera räcker) samt eventuellt enklare form av filmredigeringsprogram. Förmåga att tillgodogöra sig svensk så väl som engelsk text, samt förmåga att uttrycka sig väl i skrift på svenska. 

Utbildningen kan påbörjas löpande och undervisningen bedrivs på en onlineplattform.


Praktisk träningshelg 
Datum: 26 September 2020
Plats: Göteborgs Hundarena, Åskvädersgatan 1, Göteborg 

Vill du delbetala din utbildning?
Boka din utbildning och välj delbetala i vår webshop. 
Payson erbjuder dig att vid köptillfället, efter godkänd kreditprövning teckna ett delbetalningsavtal. Kredittiden väljer du genom att kryssa i det alternativ som passar dig bäst. Självklart kan du betala mer eller betala hela krediten på en gång utan att detta kostar något extra.
Delbetala räntefritt på 3, 6 el 12 månader
-3 mån räntefritt; Uppläggningsavgift 95 SEK; Aviavgift 29 SEK; Ränta 0,00%
-6 mån räntefritt; Uppläggningsavgift 195 SEK; Aviavgift 29 SEK; Ränta 0,00%
-12 mån räntefritt; Uppläggningsavgift 295 SEK; Aviavgift 29 SEK; Ränta 0,00%
Eller välj 24 månader (vid ordervärde över 5000 kr; Uppläggningsavgift 295 SEK; Aviavgift 29 SEK; Ränta 9,95%

Vid frågor om våra utbildningar kontakta oss på info@royaldogeducation.se 

Varmt välkomna på utbildning hos oss!