Royal-Dogeducation-logo-m-ram

Beteendeutredare

Pris:
0 kr
Inkl. 25% Moms
Art.nr:
P2097514
Antal:
Kommentar till butiken:
Kommer snart
Beteendeutredare – distansutbildning, fyra fysiska träffar

Start: 1 december 2021, där efter löpande start omedelbart efter anmälan
Beteendeutredare är en väl genomtänkt distansutbildning som syftar till att ge en gedigen utbildning för den som vill arbeta som just beteendeutredare på hund/hundpsykolog. Den passar också dig som helt enkelt vill göra en större djupdykning och lära dig mer inom ämnet hund och hundproblem. Utbildningen ger en god grund för att bemöta hundar med beteendeproblematik, men också för att bemöta och nå fram till människan du möter tillsammans med hunden. 
 
På utbildningen undervisar flertalet olika lärare och gästföreläsare, alla välutbildade på sitt område. Tillsammans bildar de en stor kunskapsbank med vana av praktisk hundträning så väl som bred kompetens inom olika specialistområden. Respektive lärare/gästföreläsare är handplockad för sin gedigna kunskap inom ett eller flera områden med syfte att bilda en bred utbildning för dig.
Utbildningen är noga ihopsatt baserat på vad vi av erfarenhet vet behövs i en utbildning för att jobba med just beteendeproblem. 
Vi följer Sveriges Hundföretagares krav på vad en utbildning till Hundpsykolog ska innehålla, vilket gör att du efter utbildningen kan ansöka om medlemskap där.

Utbildningens upplägg:
Utbildningen sker på vår onlineplattform genom inspelade föreläsningar, litteratur (även på engelska), textdokument, träning av egen/lånad hund, träning av andra ekipage, projektkurs samt två helger/fyra dagar då vi träffas fysiskt på plats i Göteborg för praktisk träning och gruppdiskussioner. 

Eleven lämnar löpande in skriftliga uppgifter samt egna filmklipp som ansvarig lärare bedömer och ger feedback kring.  
 
Utbildningen avslutas med diplomering för de som önskar.
Diplomeringen består av ett praktiskt prov som görs på plats i Göteborg.
 
För att bli godkänd/diplomerad måste alla hemuppgifter vara klara och godkända och därefter måste eleven bli godkänd på sitt praktiska prov. 
 
Efter godkänd utbildning och diplomering kan eleven titulera sig beteendeutredare och åta sig uppdrag för att lösa problembeteenden hos hund.
Diplomering ligger utanför utbildningen och köps till för att erhålla sitt diplom. För den som väljer att inte diplomera sig ges ett intyg på genomförd utbildning, men ej diplom för beteendeutredning.
Eleven har två år på sig att genomföra utbildningen. 
Litteratur ingår ej men ett litteraturpaket från vår samarbetspartner DjurVarDag finns att köpa till rabatterat pris.
 
Utbildningens innehåll:
 - Den rädda och osäkra hunden
- Fördjupad kunskap om stress hos hund
- Aggression hos hund
- Separationsångest
- Resursförsvar
- Hundmötesproblematik och dess lösningar
- Ljudrädsla
- Jaktproblematik, antijakt
- Frivillig hantering
- Start- och stoppsignal
- Fördjupad kunskap om hundraser och rasbundna orsaker till beteendeproblem
- Hundens uppkomst, från varg till hund
- Fördjupad kunskap kring hundens kommunikation
- Vad man kan göra åt olika problembeteenden
- Fördjupad kunskap i berikning
- Veterinärens synvinkel – smärta eller sjukdom som orsak till beteendeproblem
- Veterinärens synvinkel – medicinering, chockbehandling och andra preparat
- Fördjupad kunskap kring inlärning och hur detta appliceras vid en beteendeutredning
- Riskbedömning och förståelse för potentiella konsekvenser 
- ABC – grunderna i beteendeanalys
- Källkritik och förståelse att tolka vetenskapliga artiklar
- Hur går en utredning till? Analys, träningsplan, upplägg, journalföring, remittering
- Att hålla i svåra samtal
- Att bemöta människor i en tung situation
- Grunder i TAGteach
- Att tacka nej till uppdrag – när och varför? 
 
Förkunskapskrav:
Instruktörsutbildning med erhållet diplom
Tillgång till dator och internet
Tillgång till enklare filmkamera, så som mobilkamera, samt enklare filmredigeringsprogram
Lärare: Caroline Ottermalm, Anna Hjelmroth, Tina Gavling, Helena Eriksson, Johanna Eriksson (Göteborgs Hundsim), Karolina Lundberg (Göteborgs Hundsim)
Gästföreläsare: Presenteras löpande inom kort!